GYMSTICK

     Gymstick 305Trening sprawności sercowo-naczyniowej, wytrzymałości mięśniowej            i gibkości z użyciem przyboru Gymstick™, którego konstrukcja powoduje odciążenie kręgosłupa i stawów przy jednocześnie niezmiennej jakości wykonywanych ćwiczeń.