POLE DANCE

       Pole Dance IMG_0903Taniec przy rurze, przeplatający elementy tańca i akrobatyki. Jest doskonałą zabawą przy muzyce, wymagającą dużo siły i sprawności fizycznej. Jest formą artystycznej ekspresji. Możemy wykorzystać w nim elementy różnych stylów tanecznych, zwłaszcza w przejściach, które płynnie łączymy z figurami. Wykonujemy układy do utworów muzycznych mając dużą swobodę choreografii i doboru muzyki.