BODY SKIP

 

 

PROGRAM ZAJĘĆ: przeważają proste, ale dynamiczne kroki, podskoki, przeskoki, naskoki, wykopy, bieg, różne fazy lotu, przeplatane ze statycznymi ćwiczeniami siłowymi